Intercambios provisionais de prazas (permutas)


20 Set, 2017

Mércores 20/09/2017    Publicación da listaxe de intercambios provisionais de destino para o curso 2017-2018 en aplicación do disposto no artigo 10.5 in fine da Orde do 17 de xuño de 2017 pola que se regulan os intercambios provisionais de prazas do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación niversitaria, procede publicar no portal educativo unha relación dos intercambios provisionais de prazas.    Listaxe de intercambios provisionais de destino para o curso 2017-2018 

listaxe_intercambios_provisionais_estimados_2017-2018