Volver

Galicia Out 02, 2017

FP_Ciclos formativos plurilingües


FP_Ciclos formativos plurilingües

Luns 02/10/2017

 
   Contra esta resolución poderase interpor un recurso de alzada, ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 
171002_plfp


#Plurilingüismo #Formación Profesional

Volver