Volver

Galicia Dec 20, 2016

CXT - Adultos


Martes 20/12/2016     ORDE do 29 de novembro de 2016 pola que se modifica o anexo I da Orde do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre funcionarios docentes do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.    1º Modificación do anexo I da convocatoria.      2º Apertura dun prazo de quince días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación desta orde para que o profesorado de ensino secundario, da especialidade de Francés, efectúe a solicitude.   3º  Os méritos alegados deben reunirse na data de finalización do prazo de presentación de instancias da Orde do 14 de outubro de 2016.    

historico


#Concurso de Traslados #Educación Permanente

Volver