Cuso en rede_acceso á información profesional no ensino


15 Xan, 2018

 

>> Información, Obxectivos, Contidos, Precio, horas Homologadas e Prezo Arquivo PDF

>> Instancia de Prescripción Arquivo PDF

Obxectivos

  • Capacitar aos docentes na busca de información profesional de interese na rede.
  • Adquirir os coñecementos básicos de selección da normativa de referencia para o desenvolvemento da actividade docente non universitaria en centros públicos.
  • Coñecer a normativa básica de referencia nas diferentes etapas do ensino non universitario.

Contidos

  • A web de ANPE Galicia, estrutura e distribución de contidos.
  • Actualidade e novas profesionais de interese. Servizos sindicais de ANPE.
  • Retribucións, xubilación e acceso a función pública docente. Convocatorias e concursos 
  • Lexislación de referencia.
  • Licenzas e permisos.
informacion_xeral
cf_ins_web