Volver

  • Noticia destacada

Galicia Feb 20, 2018

CURSO 2017/18 - CONCURSO AUTONÓMICO de ámbito estatal. Resolución Provisional CXT_Corpo de Mestres


Resolución Provisional CXT_Mestres

O prazo para reclamacións e renuncias, é o comprendido entre o día 21 de febreiro 2 de marzo, ambos incluídos.

As ditas reclamacións e renuncias presentaranse polos procedementos aos que alude a base vixésimo segunda da orde e remitiranse ademais por correo electrónico a:

Primaria: correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.es


#Mobilidade do Profesorado #Concurso de Traslados

Volver