Volver

Galicia Feb 20, 2018

CURSO 2017/18 - CONCURSO AUTONÓMICO de ámbito estatal. > Resolución Provisional Inspectores


CONCURSO DE TRASLADOS 2017/2018 (INSPECTORES)

  • Ministerio: Resolución provisional alfabética 2017/2018 (publicado o 20/02/2018)
  • Baremación provisional concurso 17/18 (publicado o 20/02/2018)

O prazo para reclamacións e renuncias, é o comprendido entre o día 21 de febreiro e o 2 de marzo, ambos incluídos.

As ditas reclamacións e renuncias presentaranse polos procedementos aos que alude a base vixésimo segunda da orde e remitiranse ademais por correo electrónico a:

Primaria: correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.es

Secundaria: correo electrónico persoal.secundaria@edu.xunta.es


#Mobilidade do Profesorado #Concurso de Traslados

Volver