Volver

Galicia Mai 09, 2019

Convocatoria Premio Proxecta de Innovación Educativa 2019 - Plan Proxecta


WEB - Convocado o Premio Proxecta de Innovación Educativa 2019 para os centros docentes públicos admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2018/2019

Resolución do 9 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio Proxecta de Innovación Educativa 2019 para os centros docentes públicos admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2018/19.

Prazo de presentación de solicitudes: do 10 ao 31 de maio de 2019.

Resolución do 9 de maio de 2019

A solicitude e documentación deben presentarse en calquera dos lugares e rexistrosestablecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de novembro, do procedementoadministrativo común das administracións públicas. Para os efectos de envío desolicitudes, o rexistro do centro non ten validez.

Ademais, deberase adiantar a través do correo electrónico unha copia da solicitudeselada polo Rexistro, que será enviada antes do remate do prazo de solicitude ao seguinteenderezo electrónico: planproxecta@edu.xunta.es

Anexo


#Centros #Plans e Programas

Volver