Volver

Galicia Xan 11, 2019

Convocatoria para a solicitude de renovación das persoas auxiliares de conversa para o curso 2019/2020.


WEB  - Convocatoria para a solicitude de renovación das persoas auxiliares de conversa para o curso 2019/2020

Información en galego, castelán e inglés relativa ao proceso de renovación no Programa de Auxiliares de Conversa en Galicia. Contén ligazóns á información e aos documentos a descargar. Estas instrucións van dirixidas aos participantes no programa de auxiliares de conversa en activo durante o curso 2018/2019 que desexen renovar no programa durante o curso 2019/2020.

Información da convocatoria e instrucións para solicitar a renovación

Modelo de informe do centro


#Centros #Plurilingüismo

Volver