Volver

Galicia Nov 07, 2017

Concurso de Orientación - Próxima publicación


Concurso de Orientación - Próxima publicación

Martes 07/11/2017

  Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria para o ano 2018
 
 
   Data prevista de publicación no DOG o 14 de novembro
 


#Concurso de Traslados #Mobilidade do Profesorado

Volver