Volver

Galicia Nov 24, 2017

Centros e postos de especial dificultade


CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 6 de novembro de 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia.
 
 

 

171124_cerrosdif


#Centros #Concurso de Traslados

Volver