Volver

Galicia Mar 12, 2018

Borrador polo que se ditan instrucións para a realización da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU)


Borrador da Resolución conxunta do ---- de marzo de 2018, da Secretaria Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/2018, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/2019

Borrador da Resolución conxunta do ---- de marzo de 2018


#Centros #Instrucións

Volver