Auxiliares de conversación españoles no estranxeiro


22 Nov, 2019

BOE Extracto da Resolución do 18 de novembro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan prazas para auxiliares de conversación españois no estranxeiro para o curso académico 2020-2021

Destinatarios - Cidadáns españois con titulación universitaria ou estudantes do último curso universitario no 2019-2020, para levar a cabo labores de auxiliares de conversación nos países mencionados.

ENLACE para INFORMACIÓN e PARTICIPACIÓN

Prazo do 26 de novembro ao 18 de decembro