Volver

Galicia Nov 28, 2017

Asesores técnicos no exterior


   Resolución do 24 de novembro de 2017, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior.

 
   Requisitos: 
   Contar cunha antigüidade mínima de tres anos como funcionario de carreira en activo no respectivo corpo docente desde o que se participe no concurso entre outras.
 
   Posuír o nivel do idioma ou dun dos idiomas que para cada posto determínase no anexo I desta convocatoria.
 
   O prazo de presentación será de quince días hábiles, que comezarán a computarse o día 29 de novembro de 2017.
 
   Solicitude: As solicitudes cumprimentaranse unicamente de modo electrónico a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte www.mecd.gob.es, na área de Educación-Profesorado-Profesorado non universitario-Funcionarios docentes-Concursos, que dará entrada ao presente concurso de méritos, debendo cumprimentar a solicitude a través do acceso ao «Servizo Online». 
171128_asesoresext


#Exterior #Convocatorias Específicas

Volver