Volver

Galicia Nov 28, 2017

Funcionarios Docentes no exterior


 Resolución do 23 de novembro de 2017, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior.

 
   Requisitos entre outros:
   Contar cunha antigüidade mínima de tres anos como funcionario de carreira en activo no respectivo corpo docente desde o que se participe no concurso.
    Posuír o nivel do idioma ou dun dos idiomas que para cada posto determínase no anexo I desta convocatoria.
    
 
   O prazo de presentación será de quince días hábiles, que comezarán a computarse o día 29 de novembro de 2017.
 
   As solicitudes cumprimentaranse unicamente de modo electrónico a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte www.mecd.gob.es, na área de Educación-Profesorado-Profesorado non universitario-Funcionarios docentes-Concursos, que dará entrada ao presente concurso de méritos, debendo cumprimentar a solicitude a través do acceso ao «Servizo Online». O acceso á sede electrónica debe realizarse con certificado dixital ou ben utilizando como indicador o DNI/ NIE do interesado. 
 
171128_doceext


#Exterior #Convocatorias Específicas

Volver