Volver

 • Noticia destacada

Galicia Feb 20, 2018

CURSO 2017/18 - CONCURSO ORIENTACIÓN (Mestres) > Resolución Provisional


CONCURSO DE TRASLADOS 2017/2018 (ORIENTACIÓN)

 • Resolución provisional concurso orientación 17/18 (publicado o 20/02/2018)
 • O persoal concursante poderá presentar reclamacións á resolución provisional no prazo de 10 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación da adxudicación de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

  Igualmente, e no mesmo prazo, o persoal concursante poderá presentar renuncia a súa participación no concurso.

  As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso deberán realizar a renuncia aínda no suposto de que non obtivesen destino na resolución provisional, xa que, de non facelo, poderían obter destino na resolución definitiva.

  O prazo para reclamacións e renuncias, é o comprendido entre o día 21 de febreiro e o 2 de marzo, ambos incluídos.

  As ditas reclamacións e renuncias presentaranse polos procedementos aos que alude a base sexta da orde, eremitiranse, ademais, por correo electrónico a: persoal.primaria@edu.xunta.es

  Adxudicación provisional de orientación

  Listaxe provisional de excluídos


#Mobilidade do Profesorado #Concurso de Traslados

Volver