Dirección

 • Decreto 29/2007, do 8 de marzo, polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  (DOG 12/3/2007)
 • Decreto 120/2002, do 22 de marzo, polo que se regula a consolidación parcial do complemento de dirección (DOG 10/04/02) 
 • Orde do 12 de abril de 2002, pola que se regula o complemento de consolidación parcial do complemento específico dos directores  (DOG 29/04/02) .
 • Orde do 18 de febreiro de 2015 pola que se regula o complemento de consolidación parcial (DOG 09/03/15) 
 • Orde do 21 de decembro de 2010 pola que se regula a avaliación das direccións (DOG 31/12/2010) 
 • ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.(DOG 12/03/2015)
 • ORDE do 20 de marzo de 2014 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 03/04/2014)
 • ORDE do 7 de marzo de 2013 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 18/03/2013)
 • Real Decreto 894/2014, do 17 de outubro, polo que se desenrolan as características do curso de formación sobre función directiva (BOE 07/09/2014) 

Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Consulte aquí todas as ofertas de emprego público Bolsa de traballo

  LO ÚLTIMO PUBLICADO
  Información profesional
 • 09 Xan, 2018 Galicia
  Profesores escolas oficiais de idiomas (Chinés: 592004, e Xaponés: 592013); corpo de profesores de música e artes escénicas (Viola da Gamba: 594432); e corpo de profesores de artes plásticas e deseño (Deseño da moda: 595510)

  Modelo de solicitude

  #Bolsas de Traballo
 • Ver máis
  Viaxes/Interésate/Eventos
  Non se atoparon resultados
  Información profesional noutras autonomías
 • 16 Nov, 2017 Cantabria
  Oposiciones 2018

  PREACUERDO sobre plazas a ofertar en las próximas oposiciones

 • Ver máis