Baixas Médicas

CÓDIGOS CIE-9 mc- CIAP-2  para a gestión da INCAPACIDADE TEMPORAL

MUFACE: Carteira de Servizos Sanitarios

TRAMITACIÓN DE BAIXAS

ACCIDENTES en ACTO DE SERVIZO

 

Resolución do 10 de xullo de 2015 da D.X de Función Pública pola que se modifica a resolución do 12 de marzo do 2013 relativa as instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas para adaptala á lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia

Instrución do 21 de xullo de 2015 para a aplicación dos complementos de incapacidade temporal debida a continxencias profesionais e comúns, e nas situacións de maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural para adaptalas á Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia.

Enfermidades Profesionais recoñecidas - (BOE 29/12/2006)

DESCONTOS ESTANDO DE BAIXA

 ¿DESCONTOS ESTANDO DE BAIXA que afectan a todo o profesorado? (DOG 30/12/2014)

 •  Tres primeiros días de baixa percibirán o 50 % das retribucións tanto básicas coma complementarias e a prestación de fillo a cargo, se é o caso.
 • Do 4º día ao 20º cobrarase o 75%.
 • Despois cobrarase o 100% ata o 90º día.
 • A partir do 4º mes, o/a funcionario/a de baixa deberá solicitar o cobro dos complementos a MUFACE xa que Xunta deixará de pagarllos.

Que tipo de incapacidades están exentas?

 • Accidentes Laborais, Enfermidade grave, Enfermidade profesional, Parto,adopción,acollemento e paternidade, IT derivada do embarazo, Risco no embarazo, Lactación, Hospitalización e Intervención cirúrxica. 

 LEXISLACIÓN DE REFERENCIA


Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Consulte aquí todas as ofertas de emprego público Bolsa de traballo

  LO ÚLTIMO PUBLICADO
  Información profesional
 • 09 Xan, 2018 Galicia
  Profesores escolas oficiais de idiomas (Chinés: 592004, e Xaponés: 592013); corpo de profesores de música e artes escénicas (Viola da Gamba: 594432); e corpo de profesores de artes plásticas e deseño (Deseño da moda: 595510)

  Modelo de solicitude

  #Bolsas de Traballo
 • Ver máis
  Viaxes/Interésate/Eventos
  Non se atoparon resultados
  Información profesional noutras autonomías
 • 16 Nov, 2017 Cantabria
  Oposiciones 2018

  PREACUERDO sobre plazas a ofertar en las próximas oposiciones

 • Ver máis