Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposiciones CCAA Consulte aquí todas as ofertas de emprego público Bolsa de traballo

  LO ÚLTIMO PUBLICADO
  Información profesional
 • 11 Dec, 2017 Galicia
  CURSO 2017/18 - CONCURSO AUTONÓMICO RD 1364/2010 polo que se regula o concurso de traslados de ámbito estatal

  21/11/2017 | Vacantes provisionais do CXT publicadas pola Consellería

  #Movilidade do profesorado
 • Ver máis
  Viaxes/Interésate/Eventos
  Non se atoparon resultados
  Información profesional noutras autonomías
  Non se atoparon resultados

Buscar noticias por etiquetas

Interinos

As formacións de listaxes de interinos serven para cubrir posibles vacantes por razóns xustificadas e urxentes de funcionarios de carreira ou para sustitución dos seus titulares. A citada selección de funcionarios interinos realizaráse; a través de procedementos áxiles que respeten en todo caso os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.

ANPE informa sobre a situación dos interinos en todas as Comunidades Autónomas

Consulte os criterios de formación das listaxes de interinos en cada Comunidade Autónoma no seguinte botón Formación das listaxes de interinos

Consulte os listaxes de interinos no seguinte enlace

www.edu.xunta.es/substitutoslistas/
 


Prazo de presentación aberto Prazo de presentación pechado Convocatoria actualizada
 • Noticia nova

Galicia 12 Dec, 2017
Interin@s e Substitut@s - Galicia
interin-sp

12/12/2017  |  WEB - Publicación de puntuacions definitivas e a listaxe definitiva de excluídos de Chinés e Xaponés, Viola da Gamba e Deseño de ...

Ler máis
#Interinos #Bolsas de traballo
Galicia 20 Nov, 2017
Interin@s e Substitut@s - Galicia
interinosesubstitutosp

20/11/2017  |  WEB - Listaxes provisionais e relacións de persoas excluídas das listas de interinidades e substitucións no corpo de profesores de EOI (Chinés e Xaponés), no corpo de música e artes escénicas, (Viola da Gamba) e no ...

Ler máis
#Interinos #Bolsas de traballo
Galicia 13 Nov, 2017
Interin@s e Substitut@s - Galicia
interinosesubstitutosp

0/11/2017  |  DOG - CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 23 de outubro de 2017, das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico e de ...

Ler máis
#Interinos
Galicia 09 Nov, 2017
Interin@s e Substitut@s - Galicia
interinosesubstitutosp

09/11/2017  |  DOG - CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 23 de outubro de 2017, das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño, especialidades de Debuxo Técnico e de ...

Ler máis
#Interinos #Bolsas de traballo
Galicia 19 Out, 2017
Interin@s e Substitut@s - Galicia corrección de erros listas interinidades e substitucións deseño
interinos-

19/10/2017  |  DOG - CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 29 de setembro de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir ...

Ler máis
#Interinos #Secciones bilingües
Galicia 16 Out, 2017
Restitución do pagamento do VERÁN
interin@sp

16/10/2017  |  ANPE esixe que se inclúan DE NOVO nos presupostos o nomeamento en Xullo e os días correspondentes de Agosto, aos substitutos que traballen máis de 5 meses e medio nun curso ...

Ler máis
#Interinos
Galicia 16 Out, 2017
Interin@s e Substitut@s Secundaria_IMPORTANTE
interinos-

16/10/2017  |  WEB - Listaxes provisionais e relacións provisionais de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2017/2018 correspondentes aos corpos de profesores de ensino secundario e profesores ...

Ler máis
#Interinos
Galicia 10 Out, 2017
ACORDO DE INTERINOS - Reunión martes 10 de outubro
image

09/10/2017  |  ANPE informa de que o martes 10 de outubro celebrarase a reunión da Comisión de seguimento do Acordo de ...

Ler máis
#Interinos
Galicia 06 Out, 2017
Interin@s e Substitut@s Secundaria_IMPORTANTE
interin@sp

6/10/2017  |  WEB - Listaxes provisionais e relacións provisionais de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2017/2018 correspondentes aos corpos de profesores de ensino secundario e profesores ...

Ler máis
#Interinos
Galicia 03 Out, 2017
Interin@s e Substitut@s Mestres_IMPORTANTE
interinosesubstitutosp

03/10/2017  |  WEB - Listaxes provisionais para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2017/2018 correspondentes ao corpo de mestres: 10 DIAS PARA ...

Ler máis
#Interinos

RD 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproban o Reglamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refiere a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria decimoséptima da citada lei.(BOE 02/03/2007) - ANEXO V-VI-VII: titulacións para quedar en listas de cada especialidade, no caso de non superar o procedemento selectivo

3977_070302

ACORDO DE INTERINOS E SUBSTITUTOS (novo texto refundido)

11/07/2017 -  RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería que imparte ensinanzas distintas das universitarias.

170711_addenda-5-